Hyundai Membership – Thẻ Hội Viên Hyundai

5/5 - (244956 bình chọn)

1. Phát hành thẻ hội viên – Hyundai Membership

Nhằm mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng và gắn kết khách hàng Hyundai Bình Định, Hyundai Bình Định chính thức phát hành 3 loại thẻ khách hàng cho các khách hàng mua xe, làm dịch vụ tại Hyundai Bình Định.

Chỉ cần sở hữu xe Hyundai, khách hàng sẽ sở hữu ngay thẻ Thành viên với rất nhiều quyền lợi (tùy theo từng loại thẻ) 3 loại thẻ bao gồm: Thẻ Silver/Bạc, Thẻ Gold/Vàng, Thẻ Platinum/Kim cương sử dụng tại Hyundai Bình Định.

2. Cách đăng ký tham gia và cấp thẻ:

2.1. Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.
2.2. Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.
2.3. Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.
2.4. Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.

3. Các trường hợp cấp thẻ cụ thể:

4. Phân hạng Hội viên:
Hội viên được phân thành 3 hạng:

 • Hội viên Silver/Bạc
 • Hội viên Gold/Vàng
 • Hội viên Platinum/Kim cương

Xét hạng:

Việc xét hạng hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụ và Điểm xét hạng tích lũy được trong kỳ xét hạng.
Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới.
– Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)

– Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.

– Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng

– Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới. Riêng hạng Silver/Bạc do là hạng thẻ thấp nhất nên vẫn giữ nguyên hạng/duy trì.

5. Tích lũy và đổi điểm

Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích lũy có hai chức năng:

– Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.

– Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng.

6. Điều kiện cho các hạng thẻ: 

Điều kiện xét lên hạng Điều kiện xét duy trì hạng
SILVER
 • Có lượt dịch vụ: >= 1 lượt
GOLD
 • Là Hội viện Silver
 • Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt
 • Số tiền làm dịch vụ: >= 8.000.000 triệu đồng
 • Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt
 • Số tiền làm dịch vụ: >= 8.000.000 triệu đồng
PLATINUM
 • Là Hội viên Gold
 • Có lượt dịch vụ: >= 6 lượt
 • Số tiền làm dịch vụ: >= 15.000.000 triệu đồng
 • Có lượt dịch vụ: >= 6 lượt
 • Số tiền làm dịch vụ: >= 15.000.000 triệu đồng

(*) Ghi chú:

– 01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) > 0 đồng

– Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm
7. Quyền lợi dành cho Hội viên: 

SILVER GOLD PLATINUM
1. Tặng quà Sinh nhật x x x
2. Tặng điểm tích lũy khi mua xe mới 500,000 điểm 500,000 điểm 500,000 điểm
3. Tặng điểm tích lũy khi giới thiệu bạn bè/người thân

mua xe + đăng kí hội viên

300,000 điểm 300,000 điểm 300,000 điểm
4. Tặng điểm tiêu dùng nhân dịp sinh nhật 50,000 điểm 100,000 điểm
5. Ưu đãi tặng quà Khuyến mãi trong các đợt Chiến Dịch

khuyến mãi DV

Vượt 1 mức Vượt 1 mức
6. Thuê xe cứu hộ miễn phí 1 lần/năm

(Bán kính

<=10 km)

1 lần/năm

(Bán kính

<=20 km)

7. Miễn phí công cứu hộ Trong khu

vực TP

Ngoài TP
8. Tham dự các events, tiệc mà ĐL tổ chức x
9. Hỗ trợ đưa đón tới nhà

(Phạm vi nội thành, không quá bán kính 20km)

x x
10. Ưu tiên tiếp nhận xe x
11. Sử dụng Phòng chờ hội viên Hyundai x x
12. Miễn phí rửa xe + Hút bụi nội thất x x
13. Tặng điểm tích lũy tiêu dùng dịch vụ khi khách hàng thanh toán dịch vụ. 3% 5% 7%

(*) 1 Điểm tiêu dùng = 1 Việt Nam Đồng. Điểm tiêu dùng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Quyền lợi Hội viên Silver/Bạc

1. Tặng quà Sinh nhật.

2. Tặng 500,000 điểm tiêu dùng vào tài khoản hội viên khi hội viên mua thêm xe (Áp dụng cho các dòng xe Santafe, Kona, Tucson, Elantra) và Tặng 300,000 điểm khi mua các model xe còn lại.

3. Tặng 300,000  điểm tiêu dùng vào tài khoản hội viên khi giới thiệu bạn bè/người thân mua xe + đăng kí hội viên (Áp dung cho các dòng xe Santafe, Kona, Tucson, Elantra) và tặng 200,000 điểm khi mua các model xe còn lại.

Quyền lợi Hội viên Gold/Vàng

1. Tặng quà Sinh nhật

2. Tặng điểm tích lũy khi mua xe mới :500.000 điểm (Áp dụng cho các dòng xe Santafe, Kona, Tucson, Elantra) và Tặng 300,000 điểm khi mua các model xe còn lại.

3. Tặng điểm tích lũy khi giới thiệu bạn bè/ người thân mua xe mới + Đăng kí hội viên: 300.000 điểm (Áp dung cho các dòng xe Santafe, Kona, Tucson, Elantra) và tặng 200,000 điểm khi mua các model xe còn lại.

4. Tặng điểm tích lũy nhân dịp sinh nhật: 50.000 điểm

5. Ưu đãi tặng quà trong các đợt Chiến dịch Khuyến mãi Dịch vụ: vượt 1 hạn mức quà tặng so với quà tặng tương ứng doanh thu dịch vụ. Giảm giá 5% tiền công + phụ tùng bảo dưỡng (Không tính cộng dồn trong các chiến dịch khuyến mãi dịch vụ)

6. Thuê xe cứu hộ miễn phí: 1 lần (bán kính <= 10km), phát sinh thêm KH thanh toán khoản chênh lệch, số lượng 1 lần/năm, không miễn phí phụ tùng và công sửa chữa.

7. Miễn phí công cứu hộ: trong khu vực TP Quy Nhơn

8. Hỗ trợ đưa đón tới nhà (Địa điểm chọn trước, phạm vi bán kính không quá 20km)

9. Sử dụng Phòng chờ hội viên Hyundai

10. Miễn phí rửa xe ngoại thất, số lượng 04 lần/năm

11. Giảm giá tiền công + Phụ tùng Bảo dưỡng (Không cộng dồn vào các đợt chiến dịch KMDV) : 5%

Quyền lợi Hội viên Platinum/Bạch Kim

1. Tặng quà Sinh nhật

2. Tặng điểm tích lũy khi mua xe mới :500.000 điểm (Áp dụng cho các dòng xe Santafe, Kona, Tucson, Elantra) và Tặng 300,000 điểm khi mua các model xe còn lại.

3. Tặng điểm tích lũy khi giới thiệu bạn bè/ người thân mua xe mới + Đăng kí hội viên: 300.000 điểm (Áp dung cho các dòng xe Santafe, Kona, Tucson, Elantra) và tặng 200,000 điểm khi mua các model xe còn lại.

4. Tặng điểm tích lũy nhân dịp sinh nhật: 100.000 điểm

5.Ưu đãi tặng quà trong các đợt Chiến dịch Khuyến mãi Dịch vụ: vượt 1 hạn mức quà tặng so với quà tặng tương ứng doanh thu dịch vụ. Giảm giá 7% tiền công + phụ tùng bảo dưỡng (Không tính cộng dồn trong các chiến dịch khuyến mãi dịch vụ)

6.Thuê xe cứu hộ miễn phí: 1 lần (bán kính <= 20km), phát sinh thêm KH thanh toán khoản chênh lệch, số lượng 01 lần/năm, không miễn phí phụ tùng và công sửa chữa.

7. Miễn phí công cứu hộ: Ngoại thành (Không quá địa phận tỉnh)

8. Hỗ trợ đưa đón tới nhà (Địa điểm chọn trước, phạm vi bán kính không quá 20km)

9. Ưu tiên tiếp nhận xe

10. Sử dụng Phòng chờ hội viên Hyundai

11. Miễn phí rửa xe ngoại thất, hút bụi nội thất, số lượng 6 lần/năm.

12. Giảm giá tiền công + phụ tùng bảo dưỡng (Không cộng dồn trong các đợt chiến dịch KMDV): 7%

8. Chuyển quyền lợi Hội viên

Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:

8.1. Điều kiện:

– Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

– Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.

8.2. Hội viên cần thực hiện:

– Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý và

– Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.

9. Điều lệ chương trình

* Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Đại lý và Hội viên.

9.1 Đại lý có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình,thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
9.2 Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được hiểu là chấp nhận đồng thời tuân thủ bản điều lệ này.
9.3 Đại lýcó quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho hội viện trong trường hợp lỗi hệ thống.
9.4 Đại lý được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.
9.5 Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên trong các trường hợp như Hội viên vi phạm Điều lệ chương trình, Hội viên chuyển nhượng/bán xe (*), Hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình…Khi danh hiệu Hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ.
* Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):

9.6 Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.
9.7 Có những hành động gây thiệt hại cho
9.8 Chương trình hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.
9.9 Có những hành động xúc phạm, hành hung, đe dọa Đại lý hoặc nhân viên Đại lý.
9.10 Có những hành động khác mà Đại lý cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.
9.11 Danh hiệu Hội viên, Thẻ hội viên, các quyền lợi của Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp(*).
(*) Trừ trường hợp quy định tại mục Chuyển quyền lợi Hội viên.

HYUNDAI BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 359 Tây Sơn, P. Quang Trung , TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.

Hotline kinh doanh:

Email: info@hyundaibinhdinh.com.vn